โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

           นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จัดทำการทำลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 โครงงาน ได้แก่


    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  • ศึกษาประสิทธิภาพการใช้กลีเซอรีน เปรียบเทียบกับไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว์ ในการผลิตสบู่สครับ Centella Asiatica ที่มีส่วนผสมของกากกาแฟ ใบบัวบก และน้ำผึ้ง


    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.)
  • ศึกษาประสิทธิภาพการใช้กลีเซอรีน เปรียบเทียบกับไขมันจากพืช และไขมันจากสัตว์ ในการผลิตสบู่สครับ Tenderheart ที่มีส่วนผสมของมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโอ๊ต และน้ำผึ้ง