ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต
นายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ
นางอัญชลี คงบรรทัด
ผู้จัดการ

ผู้จัดการ
นางจันทร์เพ็ญ หรดี
ผู้อำนวยการ

ผู้จัดการ
นางสุวิมล พรหมทัศน์
รองผู้อำนวยการ

 Facebook Fanpage


 ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควต้า 1)
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563


ใกล้เปิดแล้ว!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563


หากกันสักนิด โควิดยังอยู่..
 วันที่ 30 ตุลาคม 2563


เตรียมพร้อม! สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 วันที่ 15 ตุลาคม 2563


ระวัง! ระบาดแล้ว เตรียมรับมือไข้เลือดออก..
 วันที่ 7 ตุลาคม 2563


ฝนตก ถนนลื่น.. รู้ทันพายุโนอึน..
 วันที่ 10 กันยายน 2563


 ภาพกิจกรรม

Project One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur eum quasi sapiente nesciunt? Voluptatibus sit, repellat sequi itaque deserunt, dolores in, nesciunt, illum tempora ex quae? Nihil, dolorem!

Project Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

Project Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos quisquam, error quod sed cumque, odio distinctio velit nostrum temporibus necessitatibus et facere atque iure perspiciatis mollitia recusandae vero vel quam!

Project Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

Project Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

Project Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque earum nostrum suscipit ducimus nihil provident, perferendis rem illo, voluptate atque, sit eius in voluptates, nemo repellat fugiat excepturi! Nemo, esse.