. : : ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย : : .
     
 
 
 

 
- การบัญชี
 
- การตลาด
 
- คอมพิวเตอร์
 
- มารยาทและการสมาคม
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
- การอ่านบทความภาษาอังกฤษ
  - สุนทรพจน์ภาษาจีน
 
- การนำเสนอการท่องเที่ยว
 
- การตัดต่อดิจิตอล
 
- การใช้ซอฟต์แวร์ไฟล์วอลล์
 
- โครงงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
 
 
 
- ช่างไฟฟ้า
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  - ช่างเทคนิคพื้นฐาน
 
- พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
- ช่างยนต์
   
 
 
 
สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
- กีฬาทุกประเภท ( ฟุตซอล , วอลเล่ย์บอล )