. : : ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย : : .
     
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย การบัญชี
    การตลาด
    คอมพิวเตอร์
    มายาทและการสมาคม
    สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเชียงราย การนำเสนอการท่องเที่ยว
    การตัดต่อดิจิตอล
    การใช้ซอฟต์แวร์ไฟล์วอลล์
    โครงงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ช่างไฟฟ้า
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ช่างยนต์
     
     
  สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย กีฬาทุกประเภท ( ฟุตซอล , วอลเล่ย์บอล )