. : : ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย : : .
     
 
 
 

       
รายละเอียดต่างๆ ยังไม่เป็นทางการ โดยข้อมูลการแข่งขันแต่ละประเภท และแต่ละรายวิชา กำลังอยู่ระหว่าง
การปรับปรุง และอัพเดทให้เป็นปัจจุบันที่สุด...