. : : ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย : : .
     
 
 
 

กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล...
และในระหว่างนี้ จะมีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานอยู่ในเอกสารรายละเอียดการแข่งขัน
ของแต่ละประเภทการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว