ทัศนศึกษานักเรียนปวช ปีที่1
พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช
อบรมสถานศึกษาปลอดภัย
งานเลือกประธานสภานักเรียน
งานบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีการศึกษา 2559
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกวดดาวเดือน ปีการศึกษา 2559
พิธีมอบเนคไท สาขา การบัญชี CAO
เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม